Par Cēsīm

Par Cēsīm

Cēsu pilsēta atrodas Latvijas ZA daļā, Gaujas krastos. Cēsis dibinātas 1206.gadā, bet pilsētas tiesības tās ieguva 1323.gadā. Straujāko attīstību Cēsis piedzīvoja Livonijas laikos, kad pilsēta izveidojās par Livonijas galvaspilsētu un Vidzemes galveno attīstības centru, un 1367.gadā Cēsis iestājas Hanzas pilsētu veidotajā konfederācijā. Jau no 19.gs. beigām Cēsis pazīstamas kā mākslas, kultūras un atpūtas centrs, un arī šobrīd pilsēta ir nozīmīgs kultūras un mākslas centrs gan reģionā, gan valsts mērogā.

Cēsu kultūrvidi ietekmē kultūrvēsturiskais mantojums, kuru veido gan Cēsu Viduslaiku pils, Cēsu vecpilsēta ar saglabājušos ielu tīklu un mūra un koka apbūvi, gan Gaujas krastos būvētās koka villas, gan senās muižas. Cēsis ir Vidzemes kultūras dzīves un tūrisma attīstības centrs, kurā aizvien jūtama gadsimtu elpa, kas, sakoptas un tīras vides ietverta, vilina viesus no visas pasaules. Pilsētā ir 17 005 iedzīvotāji, bet tās teritorija aizņem 19,28 km².

Cēsu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Cēsu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti