Par pilsētu

Cēsis

Cēsis

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Cēsu Viduslaiku pils komplekss ir bijusī Livonijas ordeņa mestru rezidence, kas celta aptuveni no 1213.gada līdz 1240.gadam. Cēsu pils drupas ir iespaidīgākais un visautentiskāk saglabājies drupu ansamblis Latvijā. 1604.gadā nejauši tika uzspridzināts pulvera pagrabs. Pēc grāfa Uksenšterna ierosinājuma pili 1633.gadā atjaunoja. Visvairāk Cēsu pils cieta Poļu - zviedru kara laikā, bet visam punktu pielika Ziemeļu karš - pēc tā pili vairs neatjaunoja. Pils parkā atrodamas garas kāpņu kaskādes ar dīķi un saliņām, kā arī Riekstu kalns, kas uzskatāms par Cēsu pilsētas sākumu, jo šajā pilskalnā 11. -13.gs. atradusies vendu koka pils.

Adrese: Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121815; 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: www.tourism.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3130, 25.2714

Cēsu Jaunā pils ir iecelta kādreizējās Livonijas ordeņa pils nocietinājumu sistēmā, saglabājot pirmās priekšpils aizsardzības torņa fragmentus. To 18.gadsimta beigās paveica grāfs Zīverss. Ēku viegli pazīt pēc Lademahera torņa, kurā kopš 1988.gada plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, kas atgādina, ka Cēsis ir Latvijas karoga dzimtene. Jaunajā pilī atrodas Cēsu Vēstures un mākslas muzejs.

Adrese: Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121815; 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: www.tourism.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3130, 25.2714

Cēsu vecpilsēta ir pilsētbūvniecisks piemineklis, kas veidojies un attīstījies no 12.gs. sākuma līdz 20.gs. sākumam. Dažādu pārmaiņu rezultātā Cēsu vecpilsētas ansamblis zaudējis daļu no savas kompozicionālās pilnības, bet tajā joprojām vērojami dažādi Cēsu vēsturiskā centra elementi. Piemēram, ielu tīkls (ar izmaiņām saglabājies no 14.gs.), pilsētvides faktūra (ar ievērojamām izmaiņām saglabājusies no 14.-20.gs. mijas), mazstāvu koka apbūve (saglabājusies no 18.-19.gs. mijas) utt. Tomēr, neskatoties uz pārbūvēm, kas notikušas laika gaitā, vecpilsēta saglabājusi savu skaistumu un pievilcību gan vietējo iedzīvotāju, gan pilsētas viesu acīs.

Adrese: Cēsis, Cēsu novads
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: www.tourism.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3130, 25.2731

Sv. Jāņa baznīca celta no 1283.gada līdz 1287.gadam romānikas stilā, kā trīsjomu bazilika ar gotikas elementiem. 1853.gadā arhitekts P.Kampe un būvuzņēmējs M.Sārums sāka celt 65 m augsto torni. Baznīcas dienvidrietumu stūra atbalstā iemūrēts saules pulkstenis ar gada skaitli 1744. Baznīca bijusi Livonijas ordeņa Doms, tādēļ baznīcā atrodamas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga un ordeņa bīskapu kapu plāksnes. Apmeklētājiem baznīcas tornis kalpo arī kā lieliska skatu vieta.

Adrese: Lielā Skolas iela 8, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121549
Mājas lapa: www.cesujana.lelb.lv
GPS koordinātes: 57.3122, 25.2718

Cēsu Pils parks un brīvdabas estrāde

Cēsu pils parka pirmsākumi meklējami jau 1812.gadā. Sākotnēji tas piederējis grāfam K.Zīversam, kas to labiekārtoja līdz ar kūriestādes atvēršanu 1841.gadā. Savas pastāvēšanas gaitā parks ticis vairākkārt pārbūvēts un uzlabots - pārveidotas kāpnes, uzstādītas skulptūras utt. Parka ievērojamākā daļa noteikti ir dīķis, kas izveidots apkārtnes reljefa zemākajā vietā un aizņem aptuveni 1,2 ha no parka kopējās platības (6,8 ha). Pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas, tas kļuvis par Cēsu krāšņāko parku un iecienītāko atpūtas vietu.

Adrese: Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121815; 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: www.tourism.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3144, 25.2707

Bērnu zinātnes centrs "Zinoo" ir mācību procesa iedvesmojošs partneris, kas māca bērniem pašiem meklēt atbildes un baudīt izzināšanas procesa prieku. Bērnu zinātnes centrs piedāvā iespēju ģimenēm vērtīgi pavadīt laiku kopā, rosinot jautājumus un atbilžu rašanos. Tāpat "Zinoo" piedāvā dažādas interaktīvas ekspozīcijas, dodot iespēju apmeklētājiem izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus. Apmeklējumu vēlams iepriekš pieteikt.

Adrese: Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 25400228
E-pasts: info@zinoo.lv
Mājas lapa: www.zinoo.lv
GPS koordinātes: 57.3146, 25.2885

Pilsētā ir iespējams aplūkot arī citus apskates objektus, papildu informāciju iespējams iegūt, vēršoties apkārtnes tūrisma informācijas centros. Informācija sagatavota izmantojot Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra sagatavotos materiālus. Sadaļas izveidē izmantota fotogrāfija no Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra foto arhīva.  Iedzīvotāju skaits noteikts, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes datus. Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids izdevumā: Decimal Degrees (WGS84).

 

Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs
Adrese: Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121815; 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: www.tourism.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3132, 25.2714