Veiks sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu motosporta trases izveidei Vaives pagastā
Veiks sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu motosporta trases izveidei Vaives pagastā

Nedēļas nogalē aicinām uz Līgatnes dabu taku 40. gadu noslēguma pasākumu
Nedēļas nogalē aicinām uz Līgatnes dabu taku 40. gadu noslēguma pasākumu

Pārrobežu sadarbības projekta HANSA partneru tikšanās Pārgaujas novadā
Pārrobežu sadarbības projekta HANSA partneru tikšanās Pārgaujas novadā