Cēsu novada kultūras projektu konkursā atbalstīti 16 projekti

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Cēsu novada kultūras projektu konkursā atbalstīti 16 projekti, kopumā šo projektu realizācijai piešķirot 10 000 eiro līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Kā pilsētas informācijas portāls Cesis24.lv uzzināja Cēsu novada pašvaldībā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, vērojams projektu iesniedzēju aktivitātes pieaugums. Šī gada Cēsu novada kultūras projektu konkursā kopā tika iesniegts 41 projektu pieteikums, pieprasot līdzfinansējumu 26 566 eiro apmērā, savukārt 2016.gadā tika iesniegti 32 projekti un 2015.gadā - 29 projekti.

"Priecē fakts, ka konkursā šogad tika iesniegtas dažādas laikmetīgās kultūras iniciatīvas, kas apliecina cēsnieku mūsdienīgo un radošo domāšanu. Diemžēl ne visas iesniegtās idejas bija iespējams atbalstīt ierobežotā finansējuma dēļ," norāda pašvaldības aģentūras "Cēsu kultūras un tūrisma centrs" vadītāja vietniece kultūras un attīstības jautājumos Ilona Asare.

Kopumā atbalstīti daudzveidīgi projekti, sākot no senioru sadziedāšanās svētkiem, beidzot ar laikmetīgās mākslas aktivitātēm. Arhīvā paredzēta saistoša izstāde par padomju laikiem "Deficīts un blats". Franču fotogrāfs, kurš uzturas Ruckas mākslas rezidencē, veidos fotoprojektu kopā ar Cēsu nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādes jauniešiem. Īpašs prieks par Cēsu iedzīvotāju aktivitāti, jo pirmoreiz pilsētā notiks pašu cēsnieku rosināti ielu svētki. Tāpat pirmo reizi Cēsīs notiks zvanu mūzikas festivāls.

Šogad sevišķa uzmanība tika pievērsta projektiem, kuros sadarbojas dažādas kultūras un sabiedriskas organizācijas. Kultūras mantojuma dienās plānota sadarbība starp Cēsu Vēstures un mākslas muzeju un koprades māju "Skola 6", mākslas telpā "Mala" iecerētajā stāstniecības projektā tiks iesaistīti Cēsu pilsētas ģimnāzijas skolēni, daudzpusīga sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem iecerēta arī iedzīvotāju rīkotajos ielu svētkos.

Projektus izvērtēja pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir Cēsu kultūras centra projektu vadītāja, Cēsu novada domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu Centrālās bibliotēkas pārstāvji.

Finansiāls atbalsts tika piešķirts tiem projektiem, kas saņēma augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem - projekta aktualitāte un sabiedriskā nozīme, atbilstība izvirzītajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi, rezultāti un mērķauditorija, tāmes pamatotība un iesaistīto personu spēja kvalitatīvi realizēt projektu. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu ir 700 eiro.

Cēsu novada kultūras projektu konkursa mērķis ir noteikt Cēsu novadam būtiskos, atbalstāmos kultūras projektus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā.

Pilns atbalstīto projektu saraksts pieejams šeit.