Cēsīs invalīdu biedrību dzīvojamās ēkās plāno īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus

Rīga, 1.aug., LETA. Cēsīs invalīdu biedrību dzīvojamās ēkās plānots īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, - to paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (VL-TB/LNNK), Latvijas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājas Svetlanas Sproģes un Cēsu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga (V) parakstītais sadarbības memorands.

Kā aģentūru LETA informēja Gerharda padomniece Santa Vaļuma, memoranda mērķis ir sekmēt klimata pārmaiņu ierobežojošo pasākumu īstenošanu iekļaujošā veidā gan vietējā, gan nacionālā mērogā. Tāpat šajā mērķī ietilpst personu ar redzes invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanu un sociālo aizsardzību.

Līdz ar memoranda parakstīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sāks darbu pie priekšizpētes, lai invalīdu biedrību dzīvojamās ēkās īstenotu kompleksus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kuru laikā paredzēts izmantot atjaunojamos energoresursus.

VARAM pilotprojekta priekšizpēte tiks veidota, balstoties uz klimata un energoefektivitātes mērķiem Latvijā, kas īstenojami līdz 2030.gadam saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu.

"Vairākus gadu desmitus atpakaļ celtās mājas ar laiku ir novecojušas, un tām ir nepieciešami būtiski atjaunošanas darbi. Pašvaldības iesaistīšanās iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanas procesos ir būtiska, it sevišķi, ja atbalsts ir vitāli nepieciešams iedzīvotājiem ar redzes invaliditāti. Noslēgtais memorands sekmēs sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai kopīgiem spēkiem īstenotu inovatīvu pilotprojektu un sasniegtu mūsu mērķi - veicinātu Latvijas Neredzīgo biedrības īpašumā esošo ēku energoefektivitāti un iedzīvotāju labklājību. Tas ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, vienlaikus palielinot atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, kā arī paaugstinās ēku iedzīvotāju dzīves kvalitāti," pauda Gerhards.