Saules paneļi elektrības iegūšanai – uzstādiet arī savā uzņēmumā

Saules paneļi elektrības iegūšanai var tik uzstādīti gandrīz jebkurā objektā gan uz zemes, gan uz ēkas jumta – tas atkarīgs no īpašuma specifikas un elektrības patēriņa vajadzībām. Šobrīd arvien lielāku interesi par saules stacijas ierīkošanu izrāda uzņēmumi, kuri vēlas stiprināt savu zaļo pārliecību un domāšanu ar konkrētu rīcību, kā arī tie, kuri meklē, kā samazināt izdevumus par elektroenerģiju.

Kāpēc uzstādīt saules paneļus uzņēmumā
Saules elektrostacijas ierīkošana uzņēmumam sniedz gan tūlītējus ieguvumus, gan nodrošina priekšrocības tālākā nākotnē. Kā būtiskāko un uzņēmumam jūtamāko ieguvumu jāmin izmaksu ietaupījumu par patērēto elektrību. Ja uzņēmuma elektrības patēriņš ir liels, tad izdevumu samazinājums atstāj jūtamu pozitīvo ietekmi uz budžetu. Saules paneļu ierīkošana ļauj samazināt izdevumus ne tikai šodien, bet arī divdesmit un vairāk gadu tālā nākotnē, jo tāds ir vidējais augstas kvalitātes paneļu efektīvas kalpošanas laiks. Saules elektrostacija arī sniedz uzņēmumam lielāku neatkarību no kopējā elektrotīkla, jo ir savs un uzticams elektrības avots, kuru daudz mazāk ietekmē dažādas izmaiņas kopējā tirgū.

Protams, būtisks iemesls apsvērt saules paneļu ierīkošanu ir arī ietekmes uz vidi samazināšana un sociāli atbildīga rīcība, dodot savu artavu kopējo klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā, kas paredz palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru. Tas iespējams tikai tad, ja valstis, uzņēmumi, sabiedrība sadarbojas un iesaistās šī jautājuma risināšanā. Atjaunojamo energoresursu ieviešana savā uzņēmumā ir gan sociāli atbildīgs solis, gan ieguvumus uzņēmuma tēlam – tas kļūst pievilcīgāks klientiem, sadarbības partneriem un investoriem.

“Ignitis Latvija” nodrošina pilnu projekta realizāciju
Lietuvas enerģētikas milzis “Ignitis Group”, kurā ir vairāki desmiti uzņēmumu, nodibinājis meitasuzņēmumu arī Latvijā, sniedzot iespēju mūsu biznesa klientiem izmantot kvalitatīvus un drošus energoresursu piegādes pakalpojumus. "Ignitis Latvija" piedāvā arī saules enerģiju un veic saules paneļu uzstādīšanu uzņēmumos, atrodot katra klienta vajadzībām atbilstošāko risinājumu. 

“Ignitis Latvija” saviem biznesa klientiem nodrošina: 

  • saules elektrostacijas projekta pilnu realizāciju un atļauju iegūšanu;
  • augstas kvalitātes monokristālu saules paneļus ar 25 gadu efektivitātes garantiju;
  • individuālu pieeju, atvērtu komunikāciju un klienta vajadzību izvērtēšanu;
  • tādu projekta risinājumu, lai pašpatēriņš būtu vismaz 95% no saražotās enerģijas apjoma, kas arī sniedz ātrāko paneļu atmaksāšanos;
  • elastīgas sadarbības un norēķinu iespējas;
  • augstākos klientu apkalpošanas standartus.


Elastīgas sadarbības un norēķinu iespējas 
Viens no faktoriem, kas attur uzņēmumus no elektrostacijas uzstādīšanas savā teritorijā, ir priekšstats, ka tas izmaksā ļoti dārgi. Tomēr jāsaka, ka pēdējos gados saules paneļu tehnoloģijas ir attīstījušās un padarījušas šo produktu daudz pieejamāku nekā agrāk. Arī tirgotāji domā, kā pakalpojumu pielāgot klientu iespējām. 

“Ignitis Latvija”, lai veicinātu videi draudzīgu energoapgādes risinājumu ieviešanu, piedāvā elastīgas norēķinu iespējas par projekta izstrādes un realizēšanas pakalpojumu. 

Ja klienta finansiālā situācija to atļauj, iespējams veikt pilnu apmaksu pēc tam, kad parakstīts projekta pieņemšanas-nodošanas akts.

Var arī izvēlēties izpirkumnomu. Šis sadarbības modelis paredz, ka līguma darbības laikā klients norēķinās par saražoto saules elektroenerģiju atbilstoši fiksētai cenai. Pēc darījuma summas nomaksas elektrostacija nonāk klienta īpašumā.

Lai uzzinātu vairāk par saules paneļu ierīkošanas iespējām jūsu uzņēmumā, sazinieties ar “Ignitis Latvija”.

 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu