Tūrisma informācija

Cēsu Pils parks un brīvdabas estrāde

Cēsu pils parka pirmsākumi meklējami jau 1812.gadā. Sākotnēji tas piederējis grāfam K.Zīversam, kas to labiekārtoja līdz ar kūriestādes atvēršanu 1841.gadā. 

Savas pastāvēšanas gaitā parks ticis vairākkārt pārbūvēts un uzlabots - pārveidotas kāpnes, uzstādītas skulptūras utt. Parka ievērojamākā daļa noteikti ir dīķis, kas izveidots apkārtnes reljefa zemākajā vietā un aizņem aptuveni 1,2 ha no parka kopējās platības (6,8 ha). Pēc labiekārtošanas darbu pabeigšanas, tas kļuvis par Cēsu krāšņāko parku un iecienītāko atpūtas vietu.

Adrese: Cēsis, Cēsu novads
Tālrunis: 64121815; 28318318
E-pasts: info@cesis.lv
Mājas lapa: turisms.cesis.lv
GPS koordinātes: 57.3144, 25.2707