Padomju slepenais bunkurs

Rehailitācijas centra "Līgatne" teritorijā deviņus metrus zem zemes atrodas labiekārtots bunkurs ar segvārdu "Pansionāts" vairāk nekā 2000 kvadrātmetru platībā, kuram slepenības zīmogu noņēma tikai 2003. gadā.

Viena no stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā. Spēcīgākā autonomā saimnieciskā struktūra ar visu nepieciešamo un vismodernāko tā laika aprīkojumu.

Līdz mūsdienām saglabāts viss autentiskais pazemes aprīkojums!

Slepenajā bunkurā apmeklētāji var apskatīt:
- plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu visas pārējās lielākās pilsētas;
- autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu;
- kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm;
- ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa;
- telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī;
- Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas;
- unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem;
- PSKP XXII Kongresa materiālus;
- ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti;
- dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas.

Adrese: SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne", Skaļupes, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4110
Tālrunis: 64161915, 26467747
E-pasts: ligatne.info@gmail.com
Mājas lapa: www.bunkurs.lv
GPS koordinātes: 57.2557894, 25.0740818