Modernizēs piecas Cēsu novada skolās

Rīga, 30.maijs, LETA. Cēsu novada pašvaldība plāno modernizēt piecas novada skolas, informē pašvaldības dome.

Modernizācija paredzēta Cēsu Valsts ģimnāzijā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, Cēsu 2.pamatskolā un Līvu sākumskolā.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā paredzēts izveidot reģionālo metodisko centru, kam pagājušā gadā izstrādāts būvprojekts. To izstrādājis SIA "Būvprojekts" Tapis arī būvprojekts skolas sporta laukuma infrastruktūras atjaunošanai. Pašlaik Cēsu novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumus par minēto projektu būvprojektu būvdarbiem un būvuzraudzību.

Cēsu Valsts ģimnāzijā plānota reģionālā metodiskā centra izveide. Šobrīd tiek izstrādāta būvprojekta tehniskā specifikācija.

Cēsu Pilsētas vidusskolā paredzēta piebūves izbūve, par kuras būvprojekta izstrādi noslēgts līgums ar PS "SB Projekts&Būvprojekts"

Skolas paredzēts aprīkot ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus. Jaunākās tehnoloģijas – izmainītā realitāte, virtuālā realitāte, 3D skenēšana un printēšana, kā arī planšetes un mobilās portatīvās datorklases - kļūs par ikdienā izmantojamiem rīkiem daudzveidīgu zināšanu apguvei.

Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācijas projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim un kopējais finansējums ir 7,4 miljoni eiro, no tiem 4,7 miljoni ir ERAF finansējums.