Latvijas iesaistīsies "Eiropas Kultūras ceļu" programmā

Rīga, 9.apr., LETA. Valdība otrdien apstiprināja Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes izstrādātajai programmai "Eiropas Kultūras ceļi".

Kultūras ministrija (KM) uzskata, ka pievienošanās nolīgumam sniedz būtiskas iespējas tūrisma nozares attīstībai, jaunu sadarbības platformu veidošanai, kultūras matojuma vērtību izpratnei un zināšanu nodošanai, sasaistot dabas un kultūras vērtības.

Vienlaikus programma veicināšot kultūras mantojuma un tūrisma nozares ciešāku sadarbību. KM norāda, ka atsevišķi Latvijas objekti jau šobrīd ir iesaistījušies programmas Jūgendstila un Hanzas novirzienos. Interesi par iesaistīšanos programmā, iekļaujoties jau esošajos maršrutos vai izstrādājot un piedaloties jaunu maršrutu izstrādē, Latvijā līdz šim izrādījušas vairākas nevalstiskās organizācijas.

Latvijas pievienošanās nolīgumam paredzēta jau šajā gadā, nodrošinot regulāru ikgadēju dalības iemaksu 5125 eiro apmērā. Programmas koordinatora uzdevumus Latvijā veiks Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Pašlaik nolīgumam ir pievienojušās 32 valstis un apstiprināti 33 "kultūras ceļi". Šī iniciatīva nav tikai materiālais mantojums, tā aptver gan kultūru, gan tūrismu kopumā, piemēram, Eiropas Mocarta ceļš, Eiropas vīnu ceļš vai Olīvu ceļš, norādīja KM.

"Eiropas Kultūras ceļu" programmu Eiropas Padome izveidoja 1987.gadā, lai sabiedrībai demonstrētu, kā dažādu valstu kultūra un kultūras mantojums sniedz pienesumu kopīgajam Eiropas mantojumam. Šī programma praksē ievieš Eiropas Padomes pamatprincipus: cilvēktiesības, demokrātiju, kultūras daudzveidību, identitāti, dialogu, savstarpēju saziņu un bagātināšanos, pārkāpjot valstu un gadsimtu robežas.

Nolīguma nolūks ir veicināt ciešāku Eiropas Padomes dalībvalstu sadarbību un sniegt ieguldījumu Eiropas identitātes un pilsoniskuma popularizēšanā, izmantojot zināšanas un izpratni par Eiropas kopējo mantojumu, un kultūras saikņu un dialoga attīstīšanā gan Eiropā, gan citās valstīs un reģionos. Tā mērķis ir veidot kopīgu kultūrtelpu, izstrādājot "kultūras ceļus", lai veicinātu izpratnes veidošanu par mantojumu, izglītību, sakaru tīkliem, kvalitatīvu un ilgtspējīgu pārrobežu tūrismu, kā arī citām saistītām aktivitātēm.