Ko darīt, saskaroties ar tuvinieka zaudējumu? Kā rīkoties soli pa solim un ko nedarīt apjukuma un stresa situācijā

Tuvinieka nāve ir katra cilvēka individuāla dzīves pieredze, ar to nākas saskarties ikvienam. Nāve nav kaut kas ārkārtējs, ja runa ir par vecu cilvēku, un jebkurā gadījumā, saskaroties ar šo notikumu, civilizētā sabiedrībā būtu jāzina – kā rīkoties, kādi ir pirmie soļi vai ko nedarīt neapdomīgi, steigā vai emociju iespaidā.

Portāls MemorialServices.lv ir oficiāls kanāls, kurā vienuviet apkopota informācija saistībā ar tādu sfēru kā apbedīšanu, bēru organizēšanu, kapsētām, kapu kopšanu, memoriāliem un sakrāliem objektiem Latvijā, juridisko palīdzību mantojuma lietās un vēl citiem saistītajiem pakalpojumiem un precēm.

Portāls MemorialServices.lv ir pasaules apbedītāju asociācijas FIAT-IFTA  dalībnieks, kas kopumā nozīmē rūpes par kvalitatīvu un pienācīgu pakalpojumu sniegšanu tādā nozarē kā apbedīšanas pakalpojumi. Tādēļ sadarbībā ar valsts pārvaldes iestāžu, ārstniecības iestāžu un apbedīšanas nozares uzņēmumu pārstāvjiem ir izveidota pārskatāma un viegli saprotama infografika, kā rīkoties cilvēka nāves gadījumā. Ir vairāki gadījumi, kad rīcības vai dokumentu noformēšanas secība var mainīties. 

♦ Nāves fakta konstatēšana. Mājās, medicīnas iestādē
Parasti šajā gadījumā runa ir par veca cilvēka  nāvi, kad, pārkāpjot zināma vecuma robežu, šāda situācija nav nekas ārkārtējs. Tuviniekiem ir jāsagatavojas, ka šāda situācija neizbēgami iestāsies, un jāzina, kā rīkoties. Arī smagi slima cilvēka gadījumā nāve var iestāties mājas apstākļos vai medicīnas iestādē, uz ko tuviniekiem jābūt gataviem.
     • Šajā situācijā jāizsauc ģimenes ārsts vai neatliekamā medicīniskā palīdzība, jebkurā situācijā ir jāsaņem medicīniskā izziņa par nāves fakta konstatēšanu. 
     • Ja cilvēks miris slimnīcā (medicīnas iestādē), tad izziņu par nāves fakta konstatēšanu izsniedz ārstējošais ārsts. Bez šīs izziņas mirušo nepieņem morgā, bez šīs izziņas nav iespējams saņemt miršanas apliecību.

♦ Nelaimes gadījums, vardarbība vai pašnāvība. Nāve sabiedriskā vietā
Dažkārt nelaime var pārsteigt cilvēkus pēkšņi. Tādā brīdī cilvēki ir emociju un pat šoka stāvoklī, viegli ietekmējami un nespēj pieņemt konstruktīvus un pārdomātus lēmumus. Lai nenāktos vēlāk vilties, iesakām būt apdomīgiem, nepieņemt lēmumu steigā.
     • Jāizsauc policija un NMP (neatliekamā medicīniskā palīdzība), policija ar lēmumu noteiks, vai ir jāveic tiesu medicīniskā ekspertīze. Mirušo uz tiesu medicīnas ekspertīzes morgu nogādā apbedīšanas dienests, kas šo pakalpojumu veic par valsts apmaksātiem līdzekļiem un izpilda tikai šo funkciju. NMP izsniedz izziņu par nāves fakta konstatēšanu.
     • Tuviniekiem nav steigā jāparaksta apbedīšanas pakalpojuma dienesta līgums vai vienošanās par citu pakalpojumu sniegšanu. Apbedīšanas dienests, ko izsauc valsts policija, nogādā mirušo morgā par valsts līdzekļiem, un tas ir vienīgais neatliekamais pakalpojums, kas jāveic nekavējoties. Citu apbedīšanas pakalpojumu sniegšana NAV jāizvēlas tūlīt. Tuviniekiem ir tiesības apspriesties un izvēlēties pakalpojuma veidu, vietu un laiku pēc saviem ieskatiem, kamēr mirušais atrodas morgā. 

♦ Transportēšana, nogādāšana un uzglabāšana morgā 
Ja cilvēks miris mājās, morgā to var nogādāt izsaucot jebkuru tuvāko apbedīšanas dienestu. Ja cilvēks miris slimnīcā, tad tiek nogādāts slimnīcas morgā. 
     • Nogādāšana un uzglabāšana morgā neuzliek par pienākumu slēgt vienošanos ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju par citiem apbedīšanas pakalpojumiem. 
     • Pārdomājiet un apspriediet ar tuviniekiem apbedīšanas pakalpojuma veidu, laiku un vietu pēc saviem ieskatiem – atcerieties, ka tas nav jādara steigā vai arī pēc medicīnas iestādes darbinieku "rekomendācijas". 

 Dokumentu kārtošana – miršanas apliecība, sociālais pabalsts bērēm
Dažkārt  dokumentu kārtošana saistībā ar bērēm tiek uzticēta apbedīšanas birojam – tiek noslēgta vienošanās, kas pilnvaro apbedīšanas pakalpojuma sniedzēju kārtot šīs formalitātes: saņemt miršanas apliecību, saņemt tuvinieku vietā sociālo valsts vai pašvaldības pabalstu, kārtot kapavietas noformēšanu utt. Tas, protams, atvieglo jau tā zaudējuma sāpju nomāktos tuviniekus, bet cilvēkiem būtu jāzina, ka šo visu viņi var kārtot arī paši.
     • Miršanas apliecību dzimtsarakstu nodaļā var saņemt tikai tad, ja ir medicīniskais slēdziens par nāves fakta konstatēšanu. 
     • Sociālo valsts vai pašvaldības pabalstu var saņemt tikai, ja ir noformēta miršanas apliecība. 
     • Kapavietas noformēšanai vai mantojuma lietu kārtošanai tāpat nepieciešama miršanas apliecība.

♦ Bēru organizēšana
Jāizvēlas konceptuāli, kāda veida apbedīšanas forma tiks organizēta – tradicionālās bēres ar apglabāšanu kapsētā vai kremācija. Parasti apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji konsultē un iesaka, kā racionālāk un labāk organizēt šo notikumu, un piedāvā veikt pilnu apbedīšanas pakalpojumu klāstu – tuviniekiem atliek izvēlēties budžetu un nepieciešamos apbedīšanas priekšmetus. Arī kremācijas gadījumā krematorijas darbojas kā apbedīšanas nami, kas piedāvā pilnvērtīgu pakalpojumu klāstu – sākot no uzglabāšanas morgā, atvadu ceremonijas organizēšanas, beidzot ar kapsulas izsniegšanu piederīgajiem. 
     • Svarīgi ir iepazīties ar izvēlētā apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem pa posmiem un noskaidrot, kas tieši ietilpst katrā no šiem pakalpojuma veidiem. Papildus pakalpojumus, tādus kā atvadu zāle, bēru muzikālais pavadījums, izvadītājs, var būt arī atsevišķi izvēlēts pakalpojums neatkarīgi no tā, ko piedāvā apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs.
     • Bēru vainagus, citu sēru floristiku pavadītāji vai tuvinieki var iegādāties pēc savas izvēles jebkurā no floristikas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar sēru floristiku – gan sēru lentes, gan bēru vainagu piegāde ietilpst šo uzņēmumu pakalpojumu klāstā.
     • Atvadu mielasta organizēšanu tuvinieki var izvēlēties pēc saviem ieskatiem tuvāk dzīvesvietai vai atvadu ceremonijas norisei.

♦ Darbības pēc bērēm
Pēc bērēm kapsētā pieņemts pēc 40 dienām novākt atvadu ziedus, bēru vainagus un sakopt kapavietu. Labiekārtošana un kapu pieminekļa uzstādīšana tiek veikta gada laikā pēc bēru notikuma. Tas saistīts gan ar pašvaldību noteikumiem par kapavietas sakopšanu, gan arī ar laika periodu, kurā iespējams vienoties par budžetu un rast līdzekļus, lai veiktu šīs darbības. 

Portālā MemorialServices.lv varat atrast visus pakalpojumus un preces, kas saistīti ar kapu kopšanu un labiekārtošanu, kā arī kapu pieminekļu izgatavošanu.

Mantojuma lietu kārtošana arī viena no procedūrām, kas jāveic. Mantojums stājas spēkā 6 mēnešus pēc personas nāves. Jāatceras, ka, pieņemot mantojumu, tiek mantoti ne tikai aktīvi, bet arī parādsaistības, ja tādas ir bijušas.

Vairāk informāciju par mantojuma lietām varat lasīt portāla MemorialServices.lv rakstā "Mantošanas veidi un kārtība Latvijas Republikā".