Cēsu novada jaunieši diskutē par sociālo iekļaušanos

Foto: AFP
Foto: AFP

Šī gada 29. janvārī Cēsu 1.pamatskolā notika Vidzemes reģiona jaunatnes darbinieku tikšanās – fokusgrupas intervija Strukturētā dialoga ietvaros, kuras laikā jaunieši disuktēja par sociālo iekļaušanos, pilsētas informācijas portālam Cesis24.lv pavēstīja Cēsu Bērnu un jauniešu centra Jaunatnes lietu speciāliste Iveta Jermolājeva.

Šī Strukturētā dialoga trio prezidentūras tēma ir sociālā iekļaušana/iekļaušanās. Jaunatnes darbinieki un jaunieši Cēsīs diskutēja par to, kuri ir tie jaunieši, kurus nepieciešams iekļaut, kā to veiksmīgāk izdarīt, ko ir nepieciešams veidot un uzlabot valstiskā līmenī.

Cēsu novada jaunieši līdzīgās diskusijās piedalījās arī iepriekšējā gadā, un ir gandarījums, ka Latviju ES Jaunatnes konferencē Kiprā 2012.gadā pārstāvēja Cēsu jauniete Terēze Elpere kopā ar LJP komandu. Šobrīd, pateicoties gūtajai pieredzei, Terēze Elpere jau darbojas LJP kā Strukturētā dialoga koordinatora asistente.

I.Jermolājeva norāda, ka Strukturētais dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Strukturētā dialoga laikā ik semestri katrā "trio" valstī notiek jaunatnes konferences, kurās piedalās jaunatnes organizāciju un attiecīgo ministriju pārstāvji no katras ES dalībvalsts. Pirms konferencēm notiek jauniešu konsultācijas nacionālajā līmenī, lai izzinātu galvenās problēmas par iepriekš izvirzīto tēmu, kuras apspriest Eiropas līmenī, lai vēlāk veidotu oficiālas rekomendācijas ES Ministru Padomei.Viss par: Cēsu 1.pamatskola