Cēsīs sāk izstrādāt Gaujas telpiskās attīstības plānu

Rīga, 19.aug., LETA. Līdz 2020.gada pavasarim paredzēts izstrādāt Gaujas upes telpiskās attīstības plānu, šajā procesā iesaistot dažādas mērķgrupas - iedzīvotājus, teritoriju īpašniekus, uzņēmējus un citus speciālistus, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Šis plāns ir daļa no Cēsu pilsētas dabas un zaļo teritoriju tematiskā plāna, kura izstrādi pašvaldība sāka 2018.gada februārī.

Pirmajā mērķgrupu sanāksmē ar ainavu projektēšanas darbnīcas "Alps" speciālistiem tikās pašvaldības deputāti un darbinieki. Pirms diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar plānošanas pamatprincipiem un ārvalstu labajiem dabas teritoriju plānošanas un labiekārtošanas piemēriem. Ainavu projektēšanas darbnīcas "Alps" piedāvāja savus pirmos iespaidus par Gaujas teritoriju Cēsu novadā un redzējumu "Gauja svešinieka acīm".

Pēc prezentācijām pašvaldības speciālisti un deputāti bija aicināti piedalīties interaktīvā spēlē "Gauja savām acīm". Dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus, kā arī diskutēt par piedāvātajiem risinājumiem un iecerētajiem teritorijas attīstības virzieniem.

Nākamās tikšanās plānotas ar Gaujas piekrastes iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas Gaujas tuvumā. Gaujas upes telpiskās attīstības plāna nodošana sabiedriskajai apspriešanai plānota 2020.gada martā.

Projekta ieviešanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.