Laika ziņas

Laika ziņas Cēsis

Šobrīd
Lietus
+8°C
Lietus
  • 2,2 m/s DR2,2 m/s DR
  • 1015 mm Hg
  • 95 % mitr.
  • 7 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
23.10
3..+7
Iespējams lietus
Trešdien
24.10
1..+6
Iespējams lietus
Ceturtdien
25.10
1..+7
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1012
mm Hg

3,1 m/s
R-DR
80%
Daļēji mākoņains Rīts Daļēji mākoņains 1007
mm Hg

3,6 m/s
D-DR
92%
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 999
mm Hg

6,7 m/s
D
84%
Lietus Vakars Lietus 986
mm Hg

6,4 m/s
D
98%