Par pilsētu

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas novads

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā tika izveidots Jaunpiebalgas novads, kura teritorijā ietilpst Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti.

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs atklāts 1977.gadā, sākotnēji kā vidusskolas muzejs. To būvēja vecāko klašu skolēni, vecāki, skolotāja Pētera Knāķa vadīti. Izvietotas vairākas ekspozīcijas: par represiju laiku, seno Piebalgu un piebaldzēniem, biologu Uldi Knāķi, skolu vēsturi, par Jaunpiebalgas ev. lut. draudzes mācītājiem, kā arī etnogrāfiskā daļa ar seniem darbarīkiem (stelles, dzirnavas, sviesta kuļamā muciņa utt.). Apskatei piedāvā muzeju, skolas parku un Jaunpiebalgas apskati (baznīcu, izstāžu zāli, Viņķu kalnu, tikšanos ar Ķenci).

Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads
Tālrunis: 64162440, 26615072, 26114226
E-pasts: vesma.johansone@gmail.com
Mājas lapa: www.jaunpiebalga.lv
GPS koordinātes: 57.16630, 26.01787

Jaunpiebalgas Svētā Toma ev.lut. draudzes baznīca un piemineklis

Baznīca ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Tā celta 1801.- 1804.gadā, bet pārbūvēta un paplašināta 1871- 1873.gadā. Baznīcā joprojām kalpo vācu firmas "G.F.Šteinmeijers" gatavotās un 1914.gadā uzstādītās ērģeles. Baznīcas tornī atrodas zvans, kas uzstādīts mācītāju Kēlbrantu kalpošanas laikā. Zvans Pirmā pasaules kara laikā bija evakuēts uz Ņižnijnovgorodu, bet 1924.gadā to reevakuē. Baznīca tika restaurēta (2009-2013), pateicoties ziedojumiem Jaunpiebalgas baznīcas atbalsta fondā, kuru vadīja Tālavs Jundzis. Pie baznīcas atrodas tēlnieka Kārļa Zāles veidots piemineklis Pirmā pasaules kara laikā un Brīvības cīņās (1914-1920) kritušajiem draudzes locekļiem. Ozoliņus piemiņai stādījuši draudzes skolas skolēni mācītāja Jāņa Ozola laikā.

Adrese: Gaujas iela 23, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads
Tālrunis: 64162440, 26615072, 26114226
E-pasts: vesma.johansone@gmail.com
Mājas lapa: www.jaunpiebalga.lv
GPS koordinātes: 57.17677, 26.03701

Izstāžu zāle "Velves" atrodas Jaunpiebalgas kultūras namā, kas renovēts reizē ar zāles iekārtošanu. Tajā atrodas gan mākslas skolas, gan tautskolas, gan profesionālu mākslinieku darbu izstādes. Iekārtota fotogrāfa Artūra Dulbes fotogrāfiju izstāde.

Adrese: Gaujas 2, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads
Tālrunis: 64162440, 6114226
E-pasts: ticjaunpiebalga@gmail.com
Mājas lapa: www.jaunpiebalga.lv
GPS koordinātes: 57.1824, 26.0597

Skrāģu krogs - pirmās latviešu nacionālās operas "Baņutas" libretista Artūra Krūmiņa dzimtā puse. Iekārtots muzejs, bet ekspozīciju apskate jāpiesaka Guntim Gailītim (tālrunis 29244251), kurš ir Artūra Krūmiņa brāļa mazdēls. 1999.gadā Skrāģu krogā izrādīja operu "Baņuta", notika Līgo svētki, viesojās Latvijas Valsts toreizējā prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Netālu no Skrāģu kroga atrodas Kāpurkalna (Māras, Svētezers) ezers. Ezeram ziedojuši, ezeram ir Māras dota svētība. Netālais kalns saistīts ar Māras baznīcas atrašanās vietu.

Adrese: Skrāģu krogs, Zosēns, Jaunpiebalgas novads
Tālrunis: 64162440,29244251, 26114226
E-pasts: guntisgailitis@inbox.lv
Mājas lapa: www.jaunpiebalga.lv
GPS koordinātes: 57.14928, 25.93020

Piebalgas mākslas darbu krātuve atrodas Zosēnos. Bija zināms, ka vecajā Pēterskolā Otrā pasaules kara laikā atradušies Piebalgas novada mākslinieku darbi. 1943.gada 27.augustā avīzē "Laikmets" Nr.35, kur rakstā "Mākslas krātuve Piebalgā" bija samērā plaša informācija par gleznām un sadzīves priekšmetiem, kuri pēc Jēkaba Strazdiņa iniciatīvas bija saziedoti un savākti Pēterskolā, lai veidotu Piebalgas novada tautas un skoloto mākslinieku zelta fondu. Cēsu muzeja ekspedīcijas laikā sākās vērtību jaunatgūšana. Tās tika restaurētas. Būs interesanti tiem, kuri vēlas apskatīt Jāņa Valtera, Jāņa Jaunsudrabiņa, Jāņa Cielava, Hermaņa Aplociņa, Jāņa Titāna un citu autoru darbus. Zelta fonds apskatāms jaunajā Pēterskolā! Stāsta apmeklētājiem fonda pārzinātāja Ilze Ruķe.

Adrese: Pēterskola, Zosēni, Jaunpiebalgas novads
Tālrunis: 64162440, 26361860, 26114226
E-pasts: ilze.ruke10@inbox.lv
Mājas lapa: www.jaunpiebalga.lv
GPS koordinātes: 57.16490, 26.84583